Why not write your own.?  
 

Recent quotes » Write your own!
8544. Men raise boys, women raise men...
(129 days ago)

   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist