Why not write your own.?  
 

Recent quotes » Write your own!11381. Men raise boys, women raise men...
(158 days ago)


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist