Why not write your own.?  
 

Eduardo aten sandoval, joined us on March 21st, 2012
1 to 2 of 2 Eduardo Aten Sandoval quotes


1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist