Why not write your own.?  
 

Daniel Milewski Perdomo, joined us on February 12th, 2017
1 to 6 of 6 Daniel Milewski Perdomo quotes


1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist