Why not write your own.?  
 

Eduardo Matus Alfaro, joined us on November 14th, 2012
1 to 5 of 5 Eduardo Matus Alfaro quotes

1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist