Why not write your own.?  
 

Elijah Douglas-Smith, joined us on July 31st, 2011
1 to 3 of 3 Elijah Douglas-Smith quotes1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist