Why not write your own.?  
 

Renato Ribeiro Moreira, joined us on December 12th, 2014
1 to 3 of 3 Renato Ribeiro Moreira quotes1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist