Why not write your own.?  
 

51 to 100 of 1175 Jasen Cordiero quotes66. CARPET FARMING SUCKS..
(59 days ago)

   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist