Why not write your own.?  
 

151 to 200 of 535 KRISHNAMURTY quotes166. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(62 days ago)
174. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(65 days ago)177. OPTIMISM IS MY BIRTH RIGHT..
(65 days ago)


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist