Why not write your own.?  
 

151 to 200 of 527 KRISHNAMURTY quotes158. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(31 days ago)
166. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(34 days ago)169. OPTIMISM IS MY BIRTH RIGHT..
(34 days ago)


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist