Why not write your own.?  
 

301 to 350 of 685 KRISHNAMURTY quotes316. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(154 days ago)
324. AWAKE AWARE ATTEMPT ACHIEVE..
(157 days ago)327. OPTIMISM IS MY BIRTH RIGHT..
(157 days ago)


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist