Why not write your own.?  
 


On 27th June 2016, Views:217
Attitude, it creates style.
(5/5), 1 votes

*%#
51001
400
300
200
100

Vikas_vajroju
attitude creates style

( Courage quotes )
More Quotes by Vikas_vajroju

Even More Quotes


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist