Kabi koshish ruk jati hai. kabi koshish karnewale ruk jate hai. Phar is ruk ruk chalnewale jinndagi me manjil to har kisiko jarur milta hai. bass kabibi tum ruko math.. chalte Raho.. -Veena

Published On: July 31st 2015, Friday @ 5:37:40 AM

Total Number of Views: 140

Categories: Time

More Quotes Like this