Why not write your own.?  
 


On 5th January 2017, Views:121
• Terrorism terminates tourism.‎
(2/5), 1 votes

*%#
500
400
300
21001
100

Mohdmustafa99
terrorism terminates tourism

( Politics quotes ) ( One liners | Short quotes ) ( War quotes )
More Quotes by Mohdmustafa99

Even More Quotes


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist